Uzavírací automaty pro sáčky špalíčkového typu
Značkovací zařízení - tepelná ražba
Značkovací zařízení pro kontinuální tisk
Značkovací zařízení pro vícenásobné značení
Značkovací zařízení pro velkoplošné tisky
Zařízení pro značení plášťů tužek
Etiketovací dispenzery
Etiketovací aplikátory
Zařízení pro převíjení a značení etiket
Zařízení pro ruční značení kartonových přířezů
Zařízení pro automatické značení kartonových přířezů
Podávací zásobníky kartonových přířezů
Dopravníky - pásové , modulární , řetězové
Zařízení pro ruční značení kartonových přířezů
Jedná se o stolní značkovače převážně kartonových přířezů a krabiček. Vkládáme přířez ručně pod razící hlavu pomocí naváděcích pravítek.
Značit můžeme pomocí tepelné ražby nebo studené ražby.