Uzavírací automaty pro sáčky špalíčkového typu
Značkovací zařízení - tepelná ražba
Značkovací zařízení pro kontinuální tisk
Značkovací zařízení pro vícenásobné značení
Značkovací zařízení pro velkoplošné tisky
Zařízení pro značení plášťů tužek
Etiketovací dispenzery
Etiketovací aplikátory
Zařízení pro převíjení a značení etiket
Zařízení pro ruční značení kartonových přířezů
Zařízení pro automatické značení kartonových přířezů
Podávací zásobníky kartonových přířezů
Dopravníky - pásové , modulární , řetězové
Uzavírací automaty pro sáčky špalíčkového typu
Stroj je určen k uzavírání sáčků špalíčkového typu . Pracuje v lince s vertikálním balicím strojem. Krokovací dopravník sáčky posouvá k pracovním stanicím,ve kterých se provádějí jednotlivé operace uzavírání sáčku.Lze zde provádět více typů uzavírání sáčku.
a) utažení , dvojitý přehyb , sklopení a přelepení etiketou.
b) utažení , znovu zavaření horního sváru , odstřižení původního a sklopení nového sváru
c) utažení , znovu zavaření horního sváru , odstřižení původního , dvojitý přehyb, sklopení a přelepení etiketou.
rozměry zařízení d 3000mm, š 800mm , v 1600mm
výkon zařízení 40/min.
hmotnost zařízení 850 kg
topná tělesa 1100 VA
tlakový vzduch 6 bar , 450l/min.
elektrický příkon jednotky 400V /50 Hz , 1,8 kVA