Uzavírací automaty pro sáčky špalíčkového typu
Značkovací zařízení - tepelná ražba
Značkovací zařízení pro kontinuální tisk
Značkovací zařízení pro vícenásobné značení
Značkovací zařízení pro velkoplošné tisky
Zařízení pro značení plášťů tužek
Etiketovací dispenzery
Etiketovací aplikátory
Zařízení pro převíjení a značení etiket
Zařízení pro ruční značení kartonových přířezů
Zařízení pro automatické značení kartonových přířezů
Podávací zásobníky kartonových přířezů
Dopravníky - pásové , modulární , řetězové
Etiketovací aplikátory
* Zařízení pro automatickou aplikaci etiket s vysokou přesností.
* Určeno zejména pro ploché předměty pohybující se na dopravníkovém páse jako doplněk balicích, plnicích a kartónovacích linek.
* Digitální ovládací panel s LCD displejem.
* Aplikace etiket shora, ze spodu nebo z boku výrobku.
* Lze doplnit termotiskovou jednotkou nebo potiskovací jednotkou za studena, alarmem konce nebo blížícího se konce pásky, encoderem, speciálním ovládacím panelem s pamětí pro 32 etiket – nastavení počtu aplikovaných etiket a rychlostí etiketování do 70 m/min.
* Rychlost podávání 1 – 30 (60) m/min, šířka etikety 10 - 260 mm, maximální délka etikety 300 mm.
výkon zařízení 30 (60)m/min.
hmotnost zařízení 15 - 25 kg
elektrický příkon jednotky 230 V / 50 Hz, 300 VA
šíře etiket 10-260mm
délka etiket 10-350mm