Uzavírací automaty pro sáčky špalíčkového typu
Značkovací zařízení - tepelná ražba
Značkovací zařízení pro kontinuální tisk
Značkovací zařízení pro vícenásobné značení
Značkovací zařízení pro velkoplošné tisky
Zařízení pro značení plášťů tužek
Etiketovací dispenzery
Etiketovací aplikátory
Zařízení pro převíjení a značení etiket
Zařízení pro ruční značení kartonových přířezů
Zařízení pro automatické značení kartonových přířezů
Podávací zásobníky kartonových přířezů
Dopravníky - pásové , modulární , řetězové
Zařízení pro automatické značení kartonových přířezů
Zařízení slouží k označování rozložených kartonových přířezů tepelnou ražbou. Přířezy se umístí do vstupního zásobníku a jsou jednotlivě dopravovány pod tiskárnu, kde se označí a ukládají se do výstupního zásobníku.
rozměry zařízení 750mm x 400mm x 500mm
výkon zařízení 60/min
hmotnost zařízení 50kg
tlakový vzduch 2-5 bar
elektrický příkon jednotky 230V / 50Hz , 250VA
max. velikost značených kartonů 250mm x 280mm
tloušťka přířezů, gramáž 1-5mm (min. 80 g/m²)